Prawo własności przemysłowej

W zakresie prawa własności przemysłowej wspieramy naszych klientów w następujących kwestiach:

  • Wspieramy w postępowaniach rejestrowych znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz patentów w Polsce i na świecie,
  • Pośredniczymy w uzyskiwaniu praw własności na całym świecie,
  • Przeprowadzamy badania zdolności rejestrowej oraz „czystości” przedmiotów własności przemysłowej,
  • Doradzamy w zakresie strategii ochrony marki, oferujemy pomoc w zarządzaniu portfolio znaków towarowych,
  • Przygotowujemy i negocjujemy umowy w zakresie własności przemysłowej w szczególności licencyjne, dzierżawy prawa wyłącznego, know-how, o wspólności prawa, o zastaw prawa wyłącznego, franczyzy, o dokonanie i wdrożenie innowacji,
  • Prowadzimy negocjacje przedsądowe związane z korzystaniem z praw własności przemysłowej,
  • Reprezentujemy klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami, instytucjami oraz innymi przedsiębiorcami,
  • Prowadzimy monitoring naruszenia praw własności przemysłowej,
  • Przygotowujemy wnioski o ochronę celną znaków towarowych oraz współpracujemy z jednostkami Prokuratury, Policją oraz Urzędami Celno-Skarbowymi w zakresie zwalczania handlu podrobionym towarem.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w tym zakresie lub mają Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu.

Napisz lub zadzwoń
Ustawienia cookies