Ochrona danych

W zakresie ochrony danych osobowych wspieramy naszych klientów w następujących kwestiach:

 • Przeprowadzamy audyty zgodności z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych,
 • Przeprowadzamy szkolenia, zarówno ogólne jak i specjalistyczne przeznaczone dla działów kadr, IT, marketingu, sprzedaży, Inspektorów Ochrony Danych lub dedykowane poszczególnym branżom,
 • Przygotowujemy wymaganą przepisami dokumentację (wszystkie dokumenty wymagane przez RODO lub wynikające z potrzeb klienta),
 • Aktualizujemy posiadaną przez administratorów dokumentację,
 • Przygotowujemy wymagane prawem klauzule,
 • Wspieramy we wdrażaniu RODO,
 • Przygotowujemy kodeksy postępowania,
 • Sporządzamy opinie prawne,
 • Reprezentujemy przed organami nadzoru (PUODO)), sądami administracyjnymi oraz kontrahentami i klientami,
 • Wspieramy klientów w przypadku kontroli organu nadzorczego lub wystąpienia incydentu w postaci naruszenia zasad ochrony danych,
 • Wspieramy klientów w każdej sytuacji wymagającej profesjonalnego wsparcia osób mających wieloletnie doświadczenie w obszarze danych osobowych oraz nowych technologii.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w tym zakresie lub mają Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu.

Napisz lub zadzwoń
Ustawienia cookies