Marketing

W zakresie marketingu wspieramy naszych klientów w następujących kwestiach

  • Przygotowujemy modele prawne prowadzenia akcji marketingowych, w tym klauzul, oświadczeń oraz informacji kierowanych do klientów,
  • Opracowujemy, negocjujemy, oceniamy umowy w zakresie dystrybucji baz danych marketingowych,
  • Opracowujemy i wspieramy Klientów w zakresie budowy własnych baz danych, w tym zgodnych z ogólnym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO),
  • Opracowujemy i negocjujemy umowy związane z prowadzeniem działalności marketingowej w szczególności dotyczących działań sponsoringowych, barterowych i akcji promocyjnych,
  • Opracowujemy i konsultujemy regulaminy loterii, konkursów i akcji promocyjnych realizowanych w punktach sprzedaży, poprzez strony internetowe czy portale społecznościowe,
  • Doradzamy w zakresie reklamy internetowej – reklama banerowa, reklama behawioralna, video on-line, reklama w portalach społecznościowych i grach komputerowych,
  • Opracowujemy ramowe i wykonawcze umowy o obsługę kampanii reklamowych,
  • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach spornych, w szczególności związanych ze zgodnością reklamy z prawem lub ze spammingiem,
  • Opiniujemy wykorzystywanie w reklamie i akcjach marketingowych dóbr niematerialnych chronionych prawami własności intelektualnej,
  • Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy sponsoringowe wydarzeń i imprez, w tym kulturalnych, komercyjnych, artystycznych i sportowych.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w tym zakresie lub mają Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu.

Napisz lub zadzwoń
Ustawienia cookies