Prawo sportowe

W zakresie prawa sportowego wspieramy naszych klientów w następujących kwestiach:

  • Doradzamy w kwestiach związanych z zarządzaniem infrastrukturą sportową,
  • Tworzymy ramy prawne działalności reklamowej i zadań związanych ze sponsoringiem,
  • Reprezentujemy klientów w negocjacjach z klubami, zawodnikami oraz menedżerami sportowymi,
  • Sporządzamy umowy o profesjonalne uprawianie sportu (kontrakty zawodnicze) oraz umowy sponsoringowe,
  • Tworzymy statuty, regulaminy i uchwały organów organizacji sportowych,
  • Reprezentujemy klientów w sporach, co obejmuje prowadzenie arbitrażu i mediacji, zaskarżanie rozstrzygnięć dyscyplinarnych organów jurysdykcyjnych polskich związków sportowych, prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych,
  • Pomagamy w uzyskaniu pozwoleń na pracę oraz wiz pobytowych dla zawodników profesjonalnych – obcokrajowców.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w tym zakresie lub mają Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu.

Napisz lub zadzwoń
Ustawienia cookies