Prawo pracy

W zakresie prawa pracy wspieramy naszych klientów w następujących kwestiach:

  • Przygotowujemy zakładowe źródła prawa pracy (m.in. regulaminy: pracy, wynagradzania, świadczeń socjalnych, telepracy),
  • Przygotowujemy umowy z zakresu indywidualnego prawa pracy (m.in. umowy: o pracę, o zakazie konkurencji, NDA),
  • Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne z zakresu ochrony danych osobowych w obszarze HR, w tym w obszarze rekrutacji oraz kwestiach związanych z monitorowaniem pracowników,
  • Doradzamy w zakresie indywidualnych zwolnień pracowników (m.in. analizujemy, czy wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest dopuszczalne, przygotowujemy niezbędną dokumentację, jak również doradzamy klientowi na etapie konsultacji zwolnień z zakładową organizacją związkową),
  • Sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa pracy,
  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w tym zakresie lub mają Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu.

 

Napisz lub zadzwoń
Ustawienia cookies