Wdrożenie normy ISO 27001

W zakresie przygotowania do wprowadzenia normy ISO 27001 wspieramy naszych klientów w następujących kwestiach:

  • Audytujemy procesy zachodzące w organizacji, istniejące procedury, przepisy prawne mające wpływ na działalność organizacji, strategię działania.
  • Określamy zakresy wdrożenia na podstawie wyników audytu wstępnego, oczekiwań organizacji i ewentualnych oczekiwań podmiotów zewnętrznych (klientów, dostawców).
  • Przeprowadzamy proces identyfikacji aktywów informacyjnych w organizacji.
  • Przeprowadzamy proces szacowania ryzyka oraz opracowania planu postepowania z ryzykiem.
  • Tworzymy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), obejmujący zestaw niezbędnych dokumentów, procedur i polityk.
  • Przeprowadzamy szkolenia dla wszystkich pracowników zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Jeśli nie znalazłeś konkretnej usługi jaką jesteś zainteresowany napisz lub zadzwoń do nas.

Napisz lub zadzwoń