Prawo własności przemysłowej

W zakresie prawa własności przemysłowej wspieramy naszych klientów w następujących kwestiach:

  • Wspieramy w postępowaniach rejestrowych znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz patentów w Polsce i na świecie.
  • Pośredniczymy w uzyskiwaniu praw własności na całym świecie.
  • Przeprowadzamy badania zdolności rejestrowej oraz „czystości” przedmiotów własności przemysłowej.
  • Przygotowujemy i negocjujemy umowy w zakresie własności przemysłowej w szczególności licencyjne, dzierżawy prawa wyłącznego, know-how, o wspólności prawa, o zastaw prawa wyłącznego, franszyzy, o dokonanie i wdrożenie innowacji.
  • Prowadzimy negocjacje przedsądowe związane z korzystaniem z praw własności przemysłowej.
  • Reprezentujemy klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami, instytucjami oraz innymi przedsiębiorcami
  • Prowadzimy monitoring naruszenia praw własności przemysłowej.

Jeśli nie znalazłeś konkretnej usługi jaką jesteś zainteresowany napisz lub zadzwoń do nas.

Napisz lub zadzwoń