Prawo konsumenckie

W zakresie prawa konsumenckiego wspieramy naszych klientów w następujących kwestiach:

  • Przygotowujemy regulaminy sklepów internetowych, uwzględniając wymagania ochrony praw konsumentów.
  • Opiniujemy umowy pod kątem występowania niedozwolonych klauzul umownych.
  • Pomagamy w sporach dotyczących naruszeń praw konsumentów.
  • Przygotowujemy modele biznesowe uwzględniające ograniczenia prawne w masowym obrocie z udziałem konsumentów;
  • Reprezentujemy klientów w postępowaniu przed UOKiK oraz SOKiK w sprawach w zakresie prawa konsumenckiego;
  • Tworzymy regulaminy konkursów oraz programów lojalnościowych;
  • Oceniamy projekty dotyczące świadczenia usług finansowych na rzecz konsumentów (kredyt konsumencki, ubezpieczenia grupowe etc.),

Jeśli nie znalazłeś konkretnej usługi jaką jesteś zainteresowany napisz lub zadzwoń do nas.

Napisz lub zadzwoń