Prawo autorskie

W zakresie prawa autorskiego wspieramy naszych klientów w następujących kwestiach:

  • Doradzamy w kwestiach związanych z przeniesieniem praw autorskich.
  • Opracowujemy umowy licencyjne, w tym licencje dotyczące oprogramowania.
  • Pomagamy w przypadku roszczeń związanych z naruszeniem wizerunku.
  • Reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych o naruszenie praw autorskich do wszelkiego rodzaju utworów, w tym literackich, muzycznych, filmowych oraz oprogramowania komputerowego.
  • Doradzamy klientom w relacjach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
  • Doradzamy w zakresie ochrony autorskich praw osobistych.
  • Doradzamy w kwestii strategii i taktyk zarządzania prawami autorskimi.
  • Określamy zakres dozwolonego korzystania z praw autorskich przez osoby trzecie.
  • Reprezentujemy interesy Klientów, których prawa autorskie zostały naruszone, w szczególności w Internecie.
  • Pomagamy przy kwestiach związanych z modyfikacjami utworów.

Jeśli nie znalazłeś konkretnej usługi jaką jesteś zainteresowany napisz lub zadzwoń do nas.

Napisz lub zadzwoń