Ochrona danych

W zakresie ochrony danych osobowych wspieramy naszych klientów w następujących kwestiach:

  • Przeprowadzamy audyty zgodności z przepisami przetwarzania danych osobowych
  • Przeprowadzamy szkolenia, zarówno ogólne jak i specjalistyczne przeznaczone dla administratorów bezpieczeństwa informacji lub dedykowane poszczególnym branżom
  • Przygotowujemy wymaganą przepisami dokumentację (Polityki bezpieczeństwa, instrukcje zarządzania systemami oraz dokumenty dodatkowe),
  • Aktualizujemy posiadaną przez administratorów dokumentację
  • Przygotowujemy wymagane prawem klauzule
  • Przygotowujemy do wdrożenia GDPR
  • Sporządzamy opinie prawne
  • Reprezentujemy przed organami nadzoru (GIODO), sądami administracyjnymi oraz kontrahentami i klientami

Jeśli nie znalazłeś konkretnej usługi jaką jesteś zainteresowany napisz lub zadzwoń do nas.

Napisz lub zadzwoń